Hoạt động chuyên môn
GIÁO DỤC “Chiếc nôi” đào tạo giáo viên vùng ĐBSCL

Là một trong những đơn vị đầu tiên của Viện Đại học Cần Thơ (ĐHCT), nay là Trường ĐHCT, 50 năm qua, Khoa Sư phạm ngày càng khẳng định vai trò "đầu tàu" trong đào tạo giáo viên cho ĐBSCL. Đây là nền tảng để khoa tiếp tục phát triển và gắn kết với các địa phương, đơn vị đào tạo đội ngũ cán bộ quản...