Chi tiết tin
Quay lại

Nghỉ học Thứ 6 (31/7/2015)

Ngày 14/06/2016, 15:44
Kính gửi: Quý vị cha mẹ học sinh.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CB-GV và chuẩn bị đón học sinh tựu trường năm học 2015-2016, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội thông báo:
- Ngày 31/7/2015 (thứ Sáu): Học sinh toàn trường nghỉ học.
- Ngày 03/8/2015 (thứ Hai): Học sinh toàn trường đi học và có ô tô đưa đón theo lộ trình tháng 8/2015.
Nhà trường gửi thông báo lộ trình ô tô mới (thực hiện từ ngày 03/8/2015) cho học sinh. Cha mẹ học sinh lưu ý đưa - đón con đúng địa điểm, thời gian. CMHS có thể xem lộ trình ô tô trên website của trường: http://doanthidiem.edu.vn từ ngày 29/7/2015.
Trân trọng thông báo.
 
admin